انواع وسایل کمک آموزشی

0

انواع وسایل کمک آموزشی

انواع وسایل کمک آموزشیاز وسایل آموزشی و کمک آموزشی امروزه به میزان زیاد و قابل توجهی استفاده می شود.

این استفاده ی گسترده از این وسایل کمک آموزشی به دلیل مزایایی است که برای گروه های سنی مختلف در روند یادگیری به ویژه در گروه سنی کودکان دارند.

به طور کلی وسایل آموزشی و کمک آموزشی در دو نوع کلی دسته بندی می شوند که در متن پایین در مورد هر دو نوع آن توضیحاتی داده شده است.

شناخت انواع وسایل کمک آموزشی

وسایل کمک آموزشی معیاری: وسایل کمک آموزشی معیاری در واقع وسایلی هستند که بیشتر در یادگیری گروه سنی کودکان تاثیر دارد.

این وسایل به گونه ای طراحی شده اند که از کودک خواسته می شود طبق آموخته هایی که از قبل تا کنون یاد گرفته است به بازسازی و یا شکل دهی به اجسام خاصی بپردازد.

به عبارت دیگر این دسته از وسایل تجهیزاتی جزئی هستند که در مورد آموزش به بزرگسالان نیز صدق می کند. این نوع وسایل با توجه به رده ی سنی که مورد  استفاده قرار می گیرد از ساده تا دشوار طراحی شده است.

وسایل آموزشی تسهیل کننده: وسایل کمک آموزشی تسهیل کننده نوع دیگر از وسایل آموزشی هستند که در واقع برای بهبود در عملکرد یادگیری افراد استفاده می شود.

این وسایل طوری طراحی شده اند که به فرد حال چه کودک باشد چه بزرگسال کمک می کند تا مفهوم و یا درسی را بهتر بفهمد و یاد گیرد.

بعد از این که آموزش به کمک این وسایل انجام گرفت و فرد به صورت کامل موضوع را فهمیده و درک کرد دیگر از آن ها استفاده نمی شود.

به طور مثال کودکی که تازه می خواهد جدول ضرب را بیاموزد می توان برای وی از پوستر های جدول ضرب و یا فلش کارت ها استفاده نمود.

این موضوع در مورد یادگیری حروف الفبا، اشیا، حیوانات و  هر چیز دیگری موثر است.

شما عزیزان می توانید برای خرید محصولات موردنظرتان به لینک خرید انواع وسایل آموزشی مراجعه کنید.

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد