اجاره ی صندلی تاتو

0

اجاره ی صندلی تاتو

اجاره ی صندلی تاتو : صندلی تاتو شامل یک صندلی بزرگ به صورت زاویه دار و پهنی است که شکلی شبیه به تخت و صندلی دارد. این صندلی به گونه ای است که دارای یک صندلی به حالت زاویه دار و کمی مایل به سمت عقب بوده که فاصله ی بین نشیمن گاه صندلی و تکیه گاه آن در بسیاری از مدل های آن به وسیله ی یک قسمت باریک و تقریبا طویل از جنس فلز از یک دیگر جدا شده اند.

اجاره ی صندلی تاتو

امروزه بسیاری از افراد علاقه مند به تاتو بوده و مشتریان تقریبا زیادی دارد. از این رو این گونه خدمات معمولا در آرایشگاه ها وجود داشته و انجام می گیرد. اما امکان دارد در یک آرایشگاه فرد متخصص و مرتبط با این امر وجود نداشته باشد. از این رو نیاز به یک تاتو کار احساس می شود. برای این امر می توان قسمتی از آرایشگاه و صندلی تاتو را به فردی که در این کار تخصص دارد اجاره داد.

این کار می تواند علاوه بر بالا بردن سطح خدمات آرایشگاه شما موجب جذب مشتریان بیشتر نیز گردد اما ممکن است مشتریان وفا دار متخصصی که در آن جا کار تاتو انجام می دهد باشند و تا وقتی وی آن جا مشغول به کار باشد مشتریان نیز به آن جا بیایند.

اجاره ی صندلی تاتو و اختصاص دادن یک قسمت از آرایشگاه برای این کار مستلزم دریافت اجاره از فردی است که صندلی و یا تخت تاتو به وی اجاره داده شده است که این موضوع مرتبط با مسئول آرایشگاه بوده و او با توافق کردن با فرد تاتو کار توافق می کند که اجاره را به چه صورت دریافت نماید. گاهی  این اجاره می تواند به صورت درصدی باشد و فرد تاتو کار هر چقدر که از مشتریان دریافت کرد مطابق میل هر دو به مسئول آرایشگاه بپردازد و هم این کار را می توان به صورت ماهانه به فرد پرداخت کرد.

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد