فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار

فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار به تصفیه مواد آلاینده و ذرات معلق در گازوئیل کمک می کند، بخاطر این که این مواد وارد موتور شده و باعث کاهش کارکرد دستگاه شده و حتی باعث خواهند شد تا موتور استارت نخورد.

فیلتر برای سوخت گازوئیل ضرورت دارد، بخاطر این که امروزه برخی قطعات موتور به قدری حساس ساخته شده اند که هر گونه ناخالصی موجود در گازوئیل ، موتور را از کار می اندازد.

تعویض زمان بندی شده فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار، و سلامتی بیشتر ماشین راهسازی

فیلتر گازوئیل موتور  به تصفیه مواد آلاینده و ذرات معلق در گازوئیل کمک می کند، بخاطر این که این مواد وارد موتور شده و باعث کاهش کارکرد دستگاه شده و حتی باعث خواهند شد تا موتور استارت نخورد.

فیلتر برای سوخت گازوئیل ضرورت دارد، بخاطر این که امروزه برخی قطعات موتور به قدری حساس ساخته شده اند که هر گونه ناخالصی موجود در گازوئیل ، موتور را از کار می اندازد. حتی مواد آلاینده به اندازه ۵ میکرون هم می تواند موتور را از کار بیندازد.

فیلتر گازوئیل موتور در سه مرحله ساخته شده است، صافی اول ذرات درشت را می گیرد و فیلتر بعدی ذرات خیلی ریز را می گیرد و به طور معمول این دو فیلتر در محفظه های جداگانه قرار می گیرند.

گرفتگی فیلتر باعث خواهد شد تا موتور هم با قدرت کار نکند، به همین دلیل تعویض به موقع فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار به کار قدرتمندانه موتور کمک خواهد کرد.

با تعویض فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار، پروژه راهسازی را مدیریت کنید

نشانگر تعویض فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار

موتور کاترپیلار، فشار سوخت را نشان می دهد. فیلتر هیدرولیک گازوئیل موتور کاترپیلار باید به قدری تمیز باشد تا ماشین راهسازی و معدن به خوبی کار کند. نشانگر موتور حالت موتور را غیر عادی نشان داده و ضرورت تعویض فیلتر هیدرولیک گازوئیل موتور کاترپیلار را نشان می دهد. برخی از فیلترها، آبگیر دارند. رسوبات سنگین و آب در این محفظه جمع می شود. در برخی فیلترها، یک جدار جدا کننده دارند که مستقل از فیلتر است.

نحوه قرارگیری فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار

 • ترتیب متوالی

فیلتر گازوئیل موتور را می توان به صورت موازی یا متوالی نصب کرد. می توان دو فیلتر اول و ثانویه فیلتر گازوئیل موتور را به صورت موازی یا متوالی نصب کرد.

 • ترتیب موازی

در این نوع ترتیب بخشی از سوخت از یک فیلتر و بخشی دیگر از فیلتر عبور می کند. در این نوع ترتیب قرارگیری فیلترها، مقدار زیادی از گازوئیل تصفیه شده و از صافی عبور می کند. در حالی که در ترتیب متوالی، فیلتر ثانویه که بعد از فیلتر اولیه قرار گرفته می تواند بقیه ذرات را جدا کرده و گازوئیل را نسبت به مرحله بیشتر تصفیه و موتور بهتر کار خواهد کرد.

فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار را درست در زمان مشخص شده تعویض کنید تا پروژه عمرانی را به موقع تحویل دهید

انواع فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار

روش های تصفیه گازوئیل

 1. ذره گیری

ذرات درشت توسط فیلتر گرفته می شوند.

 • جذب

ذرات جامد و رطوبت گرفته می شوند تا گازوئیل تصفیه شده و در موتور استفاده شود.

 • جذب سطحی

در این روش، مولکول های گاز یا مایع به سطح ذرات جامد می چسبند.

 • جذب  جذب سطحی

در این روش ، فیلترها ، براساس هر دو روش کار می کنند تا گازوئیل تصفیه شود.

 • جدا کننده آب

به طور معمول از کاغذ یا پارچه ساخته می شوند و سطوح متخللی دارند. سرعت جریان گازوئیل کاهش می یابد، طوری که قطرات آب به هم چسبیده و ته نشین می شوند.

انواع فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار

فیلترهای نمدی و لوله ای و ظریف میکروتاپ برای تصفیه گازوئیل استفاده می شوند. فیلترهای نمدی از چند صفحه نمد یا لوله تشکیل شده که سوخت گازوئیل را تصفیه می کند. ذرات آلاینده به سطح خارجی نمد می چسبد و سوخت به طرف پمپ انژکتوری هدایت می شود. موتورهای ماشین آلات راهسازی و معدن به قدری ظریف ساخته می شوند که هر گونه ذرات ریز، باعث از کار افتادن موتور شده و در نهایت ماشین راهسازی از فعالیت باز خواهد ایستاد.

ازفیلترهای کاغذی، نمدی و میکروتاپ در موتورهای ماشین آلات راهسازی و معدن استفاده می شود و به همین دلیل کلیه ذرات ریز و معلق موجود در سوخت گرفته شده و گازوئیل کاملا تصفیه شده و موتور با قدرت کار خواهد کرد.

نتایج خرابی فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار

 • افزایش مصرف سوخت ماشین راهسازی
 • کاهش قدرت موتور
 • شتاب ضعیف ماشین
 • دود کردن موتور بخاطر نشتی انژکتورها
 • کاهش فشار پمپ
 • عدم آب بندی سوزن انژکتور

وظایف سیستم سوخت موتور دیزل و نقش فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار

 • کنترل قدرت موتور
 • پاشش و توزیع سوخت در محفظه احتراق
 • زمان بندی به موقع سوخت پاشی به موتور
 • احتراق به موقع موتور
 • کنترل و تنظیم مقدار سوخت
 • سوخت رسانی به موقع و تمیز به موتور

تعویض به موقع فیلتر گازوئیل موتور کاترپیلار باعث خواهد شد تا موتور ماشین بدون اشکال کار کند و لازم است که هر ۲ ساعت فیلتر گازوئیل موتور را تعویض کنید.

دود خروجی سفید رنگ و نقش فیلتر گازوئیل موتور

هر گونه ناخالصی در موتور باعث سوخت ناقص موتور خواهد شد و به همین دلیل باید از فیلترهای آبگیر در مسیرهای ورودی سوخت گازوئیل به موتور استفاده کرد تا آب و دیگر ذرات ناخالص را گرفته و موتور با قدرت هر چه بیشتر کار کند.

اهمیت تعویض به موقع فیلتر گازوئیل موتور

با تعویض به موقع فیلتر کاترپیلار می توان به کارکرد بهتر موتور و ماشین راهسازی کمک کرد. موتور گازوئیلی باید به قدری قدرتمند کار کند تا بتوان تمامی مراحل پروژه راهسازی یا حفاری معدن را به شکل درست انجام داد. فیلتر گازوئیل موتور در تصفیه ناخالصی ها سهم به سزایی ایفا می کند. ورود هر گونه ناخالصی باعث از کار افتادن موتور خواهد شد.

پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید