هزینه ی اجاره ی صندلی ناخن

0

هزینه ی اجاره ی صندلی ناخن

هزینه ی اجاره ی صندلی ناخن : یکی از روش هایی که امروزه با افزایش مشتری ناخن در آرایشگاه ها رونق دارد اجاره دادن صندلی به یک ناخن کار است که این کار اصولا زمانی صورت می گیرد که در آرایشگاه فردی برای امور ناخن وجود نداشته باشد که با توجه به گسترش این کار حضور یک ناخن کار امروزه در آرایشگاه ها ضروری بوده و این امر نیز رو به گسترش است.

هزینه ی اجاره ی صندلی در آرایشگاه ها به چه صورتی است؟

هزینه ی ثابت اجاره ی صندلی ناخن اولین روشی است که برای دریافت هزینه ی اجاره صندلی ناخن توسط آرایشگر ها استفاده می گردد. در این روش مدیران و یا مسئولان آرایشگاه مبلغی را طبق قرار داد و تصمیم قبلی به صورت هفتگی و یا ماهیانه از فردی که به او صندلی را اجاره داده اند دریافت می نمایند. این روش روشی تقریبا مشکل ساز است چرا که فرد ناخن کار ممکن است در یک ماه مشتریان کمتری داشته و مبلغ مورد نظر را نتواند پرداخت نماید.

روش دوم دریافت درصد از فردی است که صندلی به وی اجاره داده شده است. این روش معمولا معقول تر از روش قبل بوده و بهتر می توان مبلغ را پرداخت نمود در این روش فرد ناخن کار هر چقدر کار کرده و مشتری داشته باشد به صورت روز مره و یا هفتگی درصدی از سود را به آرایشگر پرداخت می کند.

روش سوم ترکیبی از دو روش قبلی یعنی هم اجاره ی ثابت و هم اجاره ی درصدی است که فرد ناخن کار به مسئول آرایشگاه پرداخت می نماید. در این روش بین ناخن کار و مسئول آرایشگاه طبق قرار داد قبلی مبلغی به عنوان اجاره مشخص می شود و به ازای مشتری های بیشتر و یا کم تر درصدی نیز به مسئول آرایشگاه پرداخت می گردد. این روش معمولا بهتر از دو روش قبلی می باشد.

 

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد