ساختار صندلی ماساژ

0

ساختار صندلی ماساژ

ساختار صندلی ماساژ : صندلی ماساژ که به آن آی رست نیز گفته می شود حاوی یک دستگاه ماساژ سه بعدی است که دارای ماساژ اتوماتیک می باشد و به ۸ روش روی بدن اعمال ماساژ را انجام می دهد. صندلی های ماساژ شامل گوی هایی هستند که این گوی ها علاوه بر این که می توانند در جهت های جلو و عقب حرکت نمایند می توان آن را به سمت عمودی و افقی نیز تنظیم نمود. این گوی ها به گونه ای طراحی شده اند که از پشت گردن تا پا ها وجود دارند.

ماساژور های صندلی ماساژ

ماساژور های صندلی ماساژ به گونه ای هستند که در نقاط گردن تا گودی کمر وجود داشته و می توانند در اندازه هایی شامل  ۲۱ تا ۹۶ سانتی متر ماساژ دهند. این صندلی ها در ناحیه ای که کمر در آن قرار می گیرد شامل یک گرمکن می باشد که در لحظات ماساژ با گرمی لذت بخشی که دارد موجب آرامش می گردد. در قسمتی که شانه ها در آن قرار می گیرند نیز قابلیت تشخیص خودکار حالت و انحنا های بدن و حرکت خودکار ماساژور بر روی بدن را دارند.

این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که به واسطه ی یک دکمه می توان تعیین نمود که کدام قسمت از بدن و یا عضو را ماساژ داد به گونه ای که کل آن عضو ماساژ داده شود و یا تنها قسمت کوچک آن که ممکن است حاوی درد یا گرفتگی باشد ماساژ داده شود. روش های ماساژ صندلی ماساژ نیز به چند صورت می باشد که شامل حالت مالشی، ضربه ، با انگشت و یا حالت سه بعدی و حتی ترکیبی می تواند باشد.

سرعت و شدت را نیز می توان در صندلی های ماساژ تعیین نمود و سرعت صندلی ماساژ را طوری که باب میل فرد است تنظیم کرد. همچنین در حین ماساژ می توان تغییرات دستی در نوع ماساژ نیز ایجاد نمود.

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد