انسان همواره با دیدن عناصر طبیعی و بودن در کنار آنها به آرامش می‌رسد. عناصر طبیعی انرژی مثبتی دارند که به سبب منشأ یکسان ما با آنها می‌توانند به ما منتقل کنند. یکی از عناصر طبیعی که از دیدن آن لذت می‌بریم آتش است؛ لذا همواره شومینه به‌عنوان یکی از اجزای معماری داخلی در بناها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ از گذشته‌های دور که نقشی کاملا کاربردی داشته و در پخت‌وپز و گرمایش خانه نقشی اساسی ایفا می‌کرد تا امروز که نقشش به‌عنوان عنصری دکوراتیو، زیبا و جذاب پررنگ شده است.
نتیجه تصویری برای شومینه الکلی
شومینه‌ها ساختارهایی آجری، سنگی و یا فلزی هستند که آتش را در خود نگاه می‌دارند و دود حاصل از سوختن را به بیرون از فضای زندگی منتقل می‌کنند و گرما و احساسی دراماتیک را برای اتاقتان به ارمغان می‌آورند. شومینه‌ها معمولا سه جزء اصلی دارند: آتشدان، دودکش و تزئینات بیرونی شومینه.
تصویر مرتبط