آگاهی از بندهای قرارداد وکیل با شرکت اهمیت زیادی دارد زیرا نوع همکاری، دستورالعمل های موردنظر، مبلغ دستمزد و مواردی از این دست در آن تنظیم می شوند. طی موافقت نامه ای که بین دو طرف صورت می پذیرد، شرکت دعاوی موردنظر را که انتظار دارد، وکیل در آنها دخالت کند، مشخص می کند و در برابر مبلغ دستمزد و مدت زمان همکاری نیز در قرارداد ذکر می شوند.

قرارداد وکیل با شرکت و بندهای آن

به گزارش اینترنتی مجله دکوکده : عقد پیمان نامه به سود هر دو طرف است و از سوءاستفاده و سوتفاهم های محتمل جلوگیری می کند. اگر به تازگی وکیلی انتخاب کرده اید و قصد دارید در دعاوی شرکت با او همکاری کنید، خوانش این نوشتار شما را با بندهای مهم قرارداد وکیل و شرکت آشنا می کند و از این حیث سودمند است.

نمونه قرارداد

قرارداد ذیل فی مابین شرکت……… به ثبت رسیده با شماره……… با مدیریت خانم / آقای……… با نشانی……… که در این پیمان نامه شرکت نامیده می شود، از یک طرف و خانم / آقای……… با نشانی……… که در این قرارداد وکیل نام دارد، از سوی دیگر به شرح ذیل منعقد می شود.

بند ۱

موضوع قرارداد وکیل با شرکت: همه ما اهمیت شرح موضوع را می دانیم. در این بند موضوع قرارداد یاد شده به طور کامل، روشن و کلی بیان می شود. این موضوع باید به گونه ای باشد که همه گستره کاری وکیل را به خوبی روشن کرده باشد.

بند ۲

تعهدات وکیل در قرارداد وکیل با شرکت: در این بند همه وظایف مورد انتظار شرکت و اموری که نیاز به رسیدگی از طرف وکیل دارند، مشخص می شود. این امور تعهداتی هستند که وکیل در قبال شرکت می پذیرد و باید جهت رفع و رجوع آنها بکوشد.

به عنوان نمونه

وکیل پایبند می شود که:

 1. نظر مشورتی و حقوقی خود را در باب همگی امور شرکت بیان کرده و در صورت نیاز به شکل نوشتاری تقدیم کند.
 2. قراردادها و فرم های حقوقی مدنظر شرکت را آماده کرده و به خوبی بررسی کند و نظر خود را درباره آنها اظهار دارد.
 3. همه صورت جلسه های مجامع همگانی و هیئت مدیره را آماده کرده و درصورت لزوم تغییرات را در اساسنامه اعمال کند.
 4. با روادید مدیریت شرکت و مدیر امور حقوقی وکالت پرونده های ارجاعی شرکت را قبول کند.
 5. جنبه محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ کند و امین پرونده ها و موضوعات داخل شرکت باشد.
 6. با نظر به دفتر حقوقی متعلق به شرکت در همه نشست های مناقصاتی حضور پیدا کند.
 7. مدت زمانی مطابق با هفته ای……… ساعت از روزهای……….. و…….. یا درصورت لزوم در روزهای دیگر بر پایه اعلام دفتر حقوقی شرکت سرکار آماده باشد.

بند ۳

تعهدات شرکت در قرارداد وکیل با شرکت: در این بند تعهدات شرکت در قبال وکیل ذکر می شوند؛ به این صورت آنچه شرکت متعهد شده نیز به روشنی شرح داده شده است و قابل استناد خواهد بود.

به عنوان نمونه:

شرکت پایبند می شود:

 1. همه تسهیلات و مدارک موردنیاز وکیل درباره دعاوی حقوقی و امور شرکت را در اختیار وی قرار بدهد و امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی گوناگون را نیز جهت پیشرفت امور برای او فراهم آورد.
 2. دستمزد و حق وکالت وکیل را بر پایه همین قرارداد در زمان مشخص شده پرداخت کند.

بند ۴

دستمزد و حق وکالت در قرارداد وکیل با شرکت: در این بند میزان و روش پرداخت دستمزد وکیل مشخص می شود. این امر ممکن است به شکل روزانه، ساعتی یا ماهانه منعقد شود. جهت تعیین این دستمزد رویه مشخص و واحدی وجود ندارد و طبق توافق طرفین صورت می پذیرد.

به عنوان نمونه:

 1. دستمزد ماهیانه / روزانه / ساعتی به مبلغ……… هزار ریال محاسبه شده است که در پایان زمان مشخص شده پس از تأیید دفتر حقوقی و برداشت مالیات معین قانونی به وکیل پرداخت می شود.
 2. دستمزد دعاوی حقوقی به شرح زیر است:
 • دستمزد دعاوی مالی کیفری یا حقوقی تا……… هزار ریال به مأخذ……… تعرفه معین قانونی.
 • دستمزد دعاوی مالی کیفری یا حقوقی مازاد بر…….. هزار ریال به مأخذ……… بهای خواسته.
 • دستمزد دعاوی غیرمالی بر پایه آیین نامه تعرفه وکلای دادگستری تصویب شده به سال ۱۳۷۸.
 • شرکت موافقت می کند که یک سوم مبلغ یاد شده را در زمان اعلام وکالت در دادگاه و یک سوم را بعد از صدور حکم اولیه به سود شرکت و باقی را برحسب مبلغ محکوم به بعد از اتمام عملیات اجرایی و احراز قطعیت حکم پرداخت کند.

بند ۵

مدت قرارداد: طی این بند مدت زمانی که قرارداد یاد شده بین شرکت و وکیل معتبر است، ذکر می شود.

 

به عنوان نمونه:

قرارداد فوق از تاریخ….. /….. /….. تا….. /….. /….. منعقد می شود.

بند ۶

فسخ قرارداد: بر پایه این بند شرایطی که به دلیل آن فسخ صورت می پذیرد و روش و مبلغ پرداخت زیان به طرفین مشخص می شود. وجود چنین بندی به شرکت و وکیل امکانمی دهد که در صورت پشیمانی هر یک از طرفین یا بروز هرگونه مشکلی متضمن زیان چندانی نشوند؛ مثلا اگر پس از طی مدتی از عقد قرارداد شرکت تصمیم به فسخ بگیرد، وکیل این امکان را دارد که در ازای کار خود تا آن لحظه دستمزد و زیان دریافت کند و برعکس.

به عنوان نمونه:

این قرارداد با اعلام پیشین……. ماهه قابل فسخ از سوی هر دو طرف است و اگر این امر از سمت شرکت صورت پذیرد، باید حق وکالت وکیل تا زمان فسخ برحسب زمان کار و امور انجام شده توسط وی پرداخت شود.

پایان قرارداد

در این قسمت شمار صفحات رونوشت و نسخ قرارداد و همچنین شمار مفاد آن آورده شده است و به امضای طرفین می رسد؛ به این شکل حق هر گونه سو استفاده احتمالی از طرف شرکت، وکیل یا شخص ثالث سلب می شود.

به عنوان نمونه:

این قرارداد در سه نسخه/ رونوشت و ۶ بند که هر دو حکم یکتا را دارند، تنظیم می شود و به امضای هر دو طرف می رسد. اجرای این قرارداد برای طرفین لازم است.

انعقاد قرارداد

جهت انعقاد قراردادی همه جانبه و کامل نیاز به راهنمایی فردی آگاه دارید. در این زمینه سایت سعید شهبازی وکیل پایه یک دادگستری در خدمت شما و آماده پاسخگویی به سوالات شما در این گستره است.

در این نوشتار

انعقاد قرارداد وکیل با شرکت از آنجایی اهمیت دارد که برخی موارد مورد انتظار طرفین در آن درج می شود. برخی مواد مهمی که باید در قرارداد بین شرکت و وکیل آورده شود، شامل: موضوع، تعهدات وکیل، تعهدات شرکت، حق وکالت، مدت قرارداد، شرایط فسخ و غیره است.

به موجب هر یک از این مفاد در مجموع آنچه وکیل باید در مدتی معین و در قبال دریافت حق الوکاله مشخص برای شرکت انجام دهد و تعهدات متقابل شرکت در برابر وکیل در قرارداد ذکر می شود. در این نوشتار سعی شد مفاد مورد نظر با ارائه چند نمونه به صورت ساده تشریح شوند.

پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید