قطعات پمپ پیستونی محوری

قطعات پمپ پیستونی محوری : یک پیستون محوری پمپی است که دارای تعدادی پیستون در یک آرایه دایره ای در یک بلوک سیلندر است. می تواند به عنوان یک پمپ مستقل، یک موتور هیدرولیک یا یک کمپرسور تهویه مطبوع خودرو استفاده شود.

پیستون های محوری دارای چندین کاربرد هستند و از این رو بخش مهمی از سیستم هیدرولیکی است که آن نصب شده است.

قطعات پمپ پیستونی چیست؟

قطعات پمپ پیستونی یکی از مهم ترین قطعات خودرو و دستگاه هاست که نقش بسیار مهمی دارند و در این مقاله قطعات پمپ پیستونی مورد بررسی قرار می گیرد.

یک پیستون محوری پمپی است که دارای تعدادی پیستون در یک آرایه دایره ای در یک بلوک سیلندر است. می تواند به عنوان یک پمپ مستقل، یک موتور هیدرولیک یا یک کمپرسور تهویه مطبوع خودرو استفاده شود.

پیستون های محوری دارای چندین کاربرد هستند و از این رو بخش مهمی از سیستم هیدرولیکی است که آن نصب شده است. این به عنوان:

  • پمپ
  • موتور هیدرولیک
  • کمپرسورهای هوایی

قطعات / پیستون ها پیمپ های پیستونی محوری چیست؟

قطعات پمپ پیستونی محوری به چند بخش تقسیم می شوند. برخی از این قطعات عبارتند از:

  • سطوح جابجا شونده
  • پیستون های پیشرو
  • پیستون های متقاطع

پیستون های پیشرو یکی از قطعات پمپ پیستونی محوری

انواع مختلفی از پمپ های پیستونی محوری وجود دارد و از این رو در تولیدکنندگان تنظیمات متفاوتی را برای این پیستون ها مدنظرقرار می دهند. با این حال در تمام موارد، پیستونهای پیشانی در برابر پیستون پیشرو به عنوان میله سربی عمل می کنند.

قطعات پمپ پیستونی محوری

میله سربی به عنوان سواش پلیت شناخته می شود. چرخش شفت باعث پمپاژ شده و بنابراین پمپ های پیستونی محوری کار می کنند. یک مفهوم دیگر به نام زاویه سواش پلیت شناخته شده است. این زاویه مقدار میزان سیال پمپ شده در هر چرخش را تعیین می کند.

پمپ های پیستونی نوع پمپ محوری مانند ثابت و متغیر وجود دارد. تفاوت اصلی این است که زاویه بادامک یا واشر را می توان تغییر داد تا پمپاژ مایع در پمپ های متغیر را تغییر دهد. با این وجود پمپ های ثابت چنین مکانیزمی ندارند.

مقاله قبلیطراحی سایت اختصاصی موزه
مقاله بعدیاجزای قطعات پمپ هیدرولیک

پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید