اصول طراحی داخلی

0

اصول طراحی داخلی :

اصول طراحی داخلی : طراحی داخلی ، یکی از علوم و تخصص هایی است که در حال حاضر و با توجه به اهمیتی که دارد ؛ به عنوان یک صمعت در دنیا نیز شناخته شده است .

محدوده ی بسیار وسیعی در حوزه ی کاری طراحی داخلی قرار می گیرند که هر کدام از آن ها ویژگی های خاص به خود را دارند . اما با عنایت به این که بیشترین کاربرد این تخصص در زمینه ی ایجاد فضاهای خانگی و فعالیت های روزمره می باشد ؛ آشنایی داشتن با اصول اولیه و مهم آن ها برای مردم عامی و زنان خانه دار نیز ، به عنوان امری ضروری به نظر می رسد .

چرا که با استفاده از این آموخته هاشان می توانند کیفیت فضاهای زیستی در جامعه را بالبا برده و فضاهایی دلنشین را به عنوان محیط کار و یا زندگی برای خود و افراد اطرلافشان فراهم آورند .

از این رو در طی این مطلب سعی کرده ایم که افزون بر نام بردن از اصول اساسی در طراحی داخلی ؛ آن ها را به گونه ای ساده برای افراد و اقشار غیر تخصصی نیز بیان نماییم تا بتوانند از آن ها استفاده نمایند .

طراحی داخلی

طراحی داخلی طیف در برگیرنده ی عناصری مانند : فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی­گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و منظم و چشم نواز  قرار داده شوند .

  1. نور( فاکتوری که توانایی دید را در انسان ایجاد می کند)
  2. فرم( توده ی فیزیکی یک شی دارای وزن بوده و سه بعدی اند)
  3. فضا ( محدوده و محیط قابل دسترس برای انسان )
  4. بافت ( مشخصه ای از یک شی ، که با لمس کردن یا دیدنقابلیت درک آن وجود داشته باشد)
  5. شکل ( خط بیرونی یک شی را گویند)
  6. رنگ (همان خاصیت بصری فرم می باشد )
  7. حجم ( عنصری مهم که بصورت اجسام توپرو تو خالی دیده می شوند ).

 

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد