Browsing Tag

cozi

استفاده ازالکتریسیته در فراوری چوب

استفاده ازالکتریسیته در فراوری چوب استفاده ازالکتریسیته در فراوری چوب : از طرق مختلفی می توان چوب را خشک کرد. یکی از این روشها استفاده از جریان الکتریکی است. عمل خشک کردن به روش الکتریکی شامل حرکت دادن یک جریان الکتریکی از درون الوار می…
ادامه مطلب