HSE چیست؟ بسیاری از مدیران و صاحبان مشاغل با مفهوم HSE آشنا هستند. پیمانکاران، صاحبان تولیدی ها و … هر روزه با مسائل HSE سر و کار دارند. امروزه با رشد سریع فناوری و پیچیده تر شدن فعالیت های روزمره با هدف تطبیق با دنیای کسب و کار پیرامون، همگی انسان ها به دنبال کسب آگاهی و دانش بیشتر برای استفاده از فناوری های روز هستند.

بسیاری از مدیران و صاحبان مشاغل با مفهوم HSE آشنا هستند. پیمانکاران، صاحبان تولیدی ها و … هر روزه با مسائل HSE سر و کار دارند. امروزه با رشد سریع فناوری و پیچیده تر شدن فعالیت های روزمره با هدف تطبیق با دنیای کسب و کار پیرامون، همگی انسان ها به دنبال کسب آگاهی و دانش بیشتر برای استفاده از فناوری های روز هستند. به گزارش اینترنتی مجله دکوکده : وجود محدودیت ها آدمى را بر آن داشــته تا ضمــن مصرف صحیــح منابــع از وارد کردن هرگونه آســیب به محیط زیســت خوددارى نمــوده و در جهت بهبود شــرایط و ســلامت نیــروى کار تلاش روزافزونــى انجام دهد.در این راســتا متناسب با نیاز شــرکت ها و صنایع مجموعه اى به نام HSE شــکل گرفته اســت. هدف اصلى از تشــکیل این ساختار به حداقل رساندن آسیب هاى وارده به انسان، تجهیزات و محیط زیست مى باشد. این مهم تنها از طریق وضع و به کارگیرى قوانین و مقررات صحیح و شفاف و هم چنین وجود ساختاری مدیریتى براى کنترل فرآیندها میسر خواهد بود.

HSE چیست؟

HSE چیست؟ از سال ۱۸۸۵ مبحث بهداشت و ایمنی با یکدیگر ادغام شده است. بدین معنی که هر کجا ایمنی مطرح شده است بدنبال آن مبحث بهداشت و محیط نیز به میان آمده است.

پیشینه

بعد از انقلاب صنعتی به دلیل افزایش آمار مرگ کارگران مباحث مربوط به ایمنی مطرح شد. مسائل مربوط به محیط زیست نیز متاثر از انقلاب صنعتی بود که به شکل حادی مطرح گردید. همچنین به دلیل شرایط  سخت و سنگین کار در مشاغلی مثل معادن ذغال سنگ و افزایش بیماری های ناشی از کار در میان کارگران مبحث بهداشت نیز مطرح گردید. در گام بعد ارتباط موجود بین بیماری و وقوع حادثه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که زمانی که یک کارگر بیمار باشد ممکن است باعث ایجاد یک حادثه در حین کار شود و یا اینکه خودش دچار حادثه شود و باعث افزایش بیماری شود. در واقع همه این موارد به یکدیگر مرتبط بود.

تعریف HSE

HSE مخفف سه کلمه health به معنی بهداشت، safety به معنی ایمنی و environment به معنی محیط زیست است. که در اصطلاح با نام HSE یا بهداشت حرفه ای شناخته می شود. به عبارت دیگر در هر کدام از شاخه های  HSE، مواردی گنجانده شده که هر یک به تنهایی موارد متعددی را برمی گیرد که در ادامه به آنها اشاره می شود. بهداشت (H):  شامل بهداشت عمومی یا فردی، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود. بهداشت فردی سلامت مجموعه افراد را در بر می گیرد. بهداشت محیط پیرامون پروژه موزد نظر را شامل می شود و در نهایت بهداشت حرفه ای شامل یکسری آنالیزهای شغلی می شود. ایمنی (S): در هر شغل و پروژه در دست انجامی مجموعه ای از مخاطرات ایمنی وجود دارد که می تواند منجر به ایجاد حوادثی شود. در مورد مبحث ایمنی در محیط کار مسائل گسترده ای مطرح است که خود شامل چند دسته می شود. دسته اول شامل ایمنی در عملیات است. عملیاتی مثل برشکاری، حفاری، کار با ماشین آلات و غیره. دسته دوم مربوط به ایمنی در پروژه هاست که شامل مواردی مثل ایمنی انبار، ایمنی مدیریت حریق، محصورسازی و غیره می شود. دسته سوم شامل ایمنی اشخاص در پروژه ها، شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، می شود. محیط زیست (E): در پروژه های مختلف محیط زیست شامل هوا، خاک و آب می شود. که در هر کدام از آن ها با توجه به نوع منبع آلایندگی نوع آلاینده می تواند متفاوت باشد. در بعضی از پروژه ها آلودگی های منتشره بیشتر شامل آلودگی خاک می شود. مثل مواردی که شاهد انتشار مواد نفتی و گازوئیلی مورد استفاده در ماشین آلات از منبع نگهدارنده آن ها هستیم. بهداشت حرفه ای از ما در برابر ریسک های موجود در محل کار حفاظت می کند. کنترل ریسک و خطرات محیط کار به نفع هر دو گروه کارکنان و کارفرمایان است. HSE در واقع با محدود کردن ریسک ها اقدامی کارآمد در راستای حفاظت از انسان ها، تجهیزات و منابع مالی برمیدارد. تمام مشاغل تا حدودی در معرض عوامل زیان آور هستند عواملی مثل در تماس بودن با مواد خطرناک، حرکات تکراری، کار با دستگاه های پرخطر، کار در شب، ارتعاش، گرد و غبار تنها تعدادی از عوامل زیان آور محیط کار است. در محیط کار مسلما کنترل عوامل اساسی حادثه زا نسبت به دیگر خطرات در اولویت است اما به هرحال تمامی خطرات احتمالی باید مورد ارزیابی قرار گرفته و کنترل شوند.

نحوه مدیریت خطرات موجود در محیط کار با استفاده از قوانین HSE چگونه است؟

HSE چیست؟ به منظور مدیریت خطرات احتمالی یا قطعی موجود در محیط کار مواردی مثل حذف خطرات محیط کار، جایگزین کردن، محدود کردن خطرات، اقدامات مهندسی، اقدامات مدیریتی و تجهزات حفاظت فردی مورد بررسی قرار می گیرد. حذف خطرات محیط کار: الویت اول در مواجهه با خطر حذف آن است. به طور مثال اگر یک ماده اضافی ایجاد کننده خطر در محیط وجود دارد باید به سرعت حذف شود. جایگزین کردن مخاطرات: در بعضی مواقع حذف خطرات امکان پذیر نیست ولی می توان با جایگزین کردن یک روش یا ماده دیگر احتمال وقوع حوادث را کاهش داد یا از پیامد وقوع حوادث کاهید. به طور مثال استفاده از یک دستگاه با صدای بلند که آلودگی صوتی را بدنبال دارد به جای استفاده از یک دستگاه نا ایمن و مرگبار. محدود کردن خطرات: در حالتی که جایگزینی یا حذف امکانپذیر نیست باید خطرات را در یک محدوده نگه داشت. به عنوان مثال استفاده از حفاظ ها نوعی از مواجهه با خطرات است. اقدامات مهندسی: استفاده از روش های ایمن تر مهندسی و یا به روز کردن تجهیزات مورد کاربرد در رویه های کاری . اقدامات مدیریتی: اقدامات مدیریتی اخذ تصمیماتی است که باعث تغییرات در شرایط محل می شود به طور مثال اعمال نوبت و شیفت کاری یا استفاده از نیروهای با تجربه از جمله اقدامات مدیریتی است. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی:  بسیاری از مدیران به اشتباه فکر می کنند تنها و اولین مرحله در HSE استفاده از تجهیزات حفاظتی است. در حالی که این مورد آخرین کاری است که در برابر خطرات باید انجام پذیرد.

HSE یا بهداشت حرفه ای چه نوع مخاطراتی را در بر می گیرد؟

HSE چیست؟ یک حادثه صنعتی همانطور که بر سلامت فیزیکی افراد تاثیر دارد می تواند بر سلامت روانی آن ها نیز اثرگذار باشد. خطرات روانی موجود در محیط کار می تواند بسیار متفاوت و مبهم باشند. برای ساده سازی بهتر است اینطور بیان شود که بهداشت حرفه ای در واقع حفاظت از ریسک های ذهنی و جسمی بلند مدتی تلقی می شود که ممکن است منجر به بیماری و آسیب های روانی شود. از طرف دیگر مبحث ایمنی به چگونگی جلوگیری از پیامدهای ناگهانی مانند بریدگی، سوختگی و دیگر موارد آسیب فیزیکی است. هدف اصلی HSE کمک به کارکنان در راستای کاهش استرس و مراقبت از آنان در یک محیط کار ایمن است تا بتوانند خلاقانه عمل کنند. اگرچه بررسی علمی عوامل HSE در انجام کلیه پروژه های عمرانی، تولیدی، معدنی، نفت و گاز هم اکنون جزئی جدایی ناپذیر از پروژه ها در دنیا محسوب می شود اما در کشورهای در حال توسعه هنوز به عنوان یک قانون لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه حق انتخاب دارد.این در حالی است که از HSE می توان برای کاهش هزینه حوادث بهره جست. وبسایت خوگرپلاس با ارائه ابزار و ماشین آلات استاندارد آمادگی تامین ملزومات و مواد اولیه مورد نیاز شما را دارد. یا ابزار و ماشین الات و مواد استاندارد را می توانید از وبسایت خوگرپلاس بصورت آنلاین سفارش دهید

پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید