” گرافیتی چیست؟ چرا به وجود آمد؟ هدفش چیست؟ “

0

گرافیتی چیست؟

دیوار نوشته‌ها از دوران باستان به عنوان مثال یونان باستان، امپراطوری‌هایروم، چین و ایران وجود داشته‌اند.
دیوارنگاری یا گرافیتی چیست؟ و از کجا به وجود آمد؟

در دوران مدرن نگارگری به ویژه نگارگری با افشانه یا رنگ پاش و قلم موها بیشترین کاربرد را در ترسیم دیوارنگاشته‌ها دارند. در بیشتر کشورها نقاشی کردن و یا کشیدن هر علامت و تصویری بر روی دیوارها و یا املاک متعلق به افراد بدون جلب رضایت آنان کاری غیرمجاز و جرمی دارای پیگرد قانونی به شمار می‌آید. 

 

دیوارنگاری یا گرافیتی چیست؟ و از کجا به وجود آمد؟

برخی از اوقات، این کار دربردارنده پیام‌های سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی و ژانری کامل از بیان هنری مبتنی بر سبک نقاشی روی دیوار با رنگ پاش است. گه گاه دیده شده است که از این هنر خیابانی برای بیان نظرات مردم در مقابل ظلم و ستم استفاده شده است.

 

دیوارنگاری یا گرافیتی چیست؟ و از کجا به وجود آمد؟دیوارنگاری یا گرافیتی چیست؟ و از کجا به وجود آمد؟
دیوارنگاری یا گرافیتی چیست؟ و از کجا به وجود آمد؟
با توجه به رشد زیاد این سبک از هنر های اعتراضی و با وجود استعداد های فراوان موجود در کشور در این زمینه، می توان با استفاده از این ظرفیت ها و جهت دادن به این گونه هنرمندان برای زیبا سازی هرچه بیشتر شهر ها اقدام کرد.
منبع : سایت خوگر
نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد