Browsing Tag

17 سازه ی اسرار آمیز دنیا

ساختمان هایی که باید یک بار در زندگی خود آنها را ببینید

17 سازه ی اسرار آمیز دنیا، از موزه ی طراحی شده توسط زاها حدید تا خانه ی قرار گرفته بر فراز صخره ای در بولیوی که یقیناً پا نهادن به درون این دیوارها هیجان و ترس خاصی را همراه دارد! در حالی که هیچ کس نمی تواند واقعا وجود ارواح را اثبات کند،…
ادامه مطلب