Browsing Tag

بنای

بنای عظیم و باشکوهی که به تاریخ پیوست

بنای عظیم و باشکوهی که به تاریخ پیوست بنای عظیم و باشکوهی که به تاریخ پیوست : تکیه دولت یا تگیه دولت که از آن با عناوین دیگری همچون تکیه همایونی دولتی، تکیه قصر، تکیه بزرگ شاهی نیز نام‌برده شده است، بنایی است که در عهد ناصرالدین‌شاه قاجار…
ادامه مطلب

گنجینه‌ای پنهان در دل تهران

گنجینه‌ای پنهان در دل تهران گنجینه‌ای پنهان در دل تهران : خوش اقبال‌ترین کبوترهای جهانند. چندپره گوشت اضافی زیر پرهای درخشانشان مشهود است؛ گویی که در همه حالت غبغبشان را باد کرده‌اند، چاق و قبراق؛ از خوان نعمت فراوانی روزی می‌‌خورند آخِر.…
ادامه مطلب